Arjen heeft zich regelmatig bezig gehouden met animatie. Denk aan online bannering of, langer geleden, flash-elementen in websites. De stap om video’s te gaan maken, lag dus voor de hand.

Hieronder enige video's, meestal gemaakt in samenwerking met anderen. Scripting, locatiekeuze, maken van fotomateriaal voor stop motion... het is allemaal langsgekomen.